حضور پر شکوه روزه داران شهر الوند در نماز عید سعید فطر (به روایت تصویر)