مزایده عمومی

Alvand1

آگهی مزایده عمومی (فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی/فروش اتاق جاروب خیابانی و اتاق جدول شویی دو طرفه)

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی(ماشین آلات سبک، سنگین و ادوات/فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی)

Alvand1

آگهی مزایده عمومی (ماشین آلات سبک، سنگین و ادوات/فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی)

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای شهرداری)

Alvand1

آگهی تجدید مناقصه عمومی (واگذاری استخر و سونای مجموعه امام علی(ع))

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی و تجاری)

Alvand1

آگهی مزایده عمومی (زمین مسکونی)- نوبت اول

logo

آگهی مزایده عمومی نوبت اول(واگذاری2قطعه زمین)