مزایده عمومی

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای شهرداری)

Alvand1

آگهی تجدید مناقصه عمومی (واگذاری استخر و سونای مجموعه امام علی(ع))

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی و تجاری)

Alvand1

آگهی مزایده عمومی (زمین مسکونی)- نوبت اول

logo

آگهی مزایده عمومی نوبت اول(واگذاری2قطعه زمین)

Alvand1

آگهی مزایده عمومی مجموعه چند منظوره ورزشی یادگار امام(ره) – نوبت اول

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (آپارتمان مسکونی، ساختمان مسکونی، زمین تجاری و …)

Alvand1

آگهی تجدید مزایده ی عمومی (آپارتمان مسکونی، زمین تجاری و…)