مناقصه عمومی

alvand

تجدید مناقصه عمومی(روفت و روب و زباله ناحیه شهری نصرت آباد)

آگهی مناقصه عمومی (رفت و روب نصرت آباد)

Alvand1

آگهی مناقصه های عمومی

124 002

آگهی مناقصه عمومی

Alvand1

آگهی مناقصه عمومی- نوبت دوم (واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهرالوند)

logo

آگهی مناقصه های عمومی (نوبت دوم)پروژه های عمرانی شهر الوند

اگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی(جداسازی آب شرب از آب خام فضای سبز(فاز اول)

Alvand1

آگهی مناقصه عمومی جدولگذاری و ترمیم جداول و پیاده روسازی معابر (نوبت اول)

Alvand1

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول) اصلاح و بازسازی پیاده رو و خرید نیوجرسی

Alvand1

آگهی تجدید مناقصه عمومی ( رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر الوند)