رویدادها

94

بوستان نور و نبوت

03

المان لاله

شهر الوند پس از تاسیس شهرداری در سال 1361 و تصویب طرح هادی حالت گسترشی و شهری به خود گرفت و با احداث معابر و اجرای […]
68

المان تسبیحات

میدان شهید درویشی