پروژه های سال 86

۱۳۹۰/۰۲/۲۵
3659 (1)

فاز اول پارک رسالت

۱۳۹۰/۰۲/۲۵
24-2

سالن کنفرانس

۱۳۹۰/۰۲/۲۵
02536 (5)

لکه گیری سطح شهر با آسفالت

۱۳۹۰/۰۲/۲۵
21-1

خرید لوازم روشنایی

۱۳۹۰/۰۲/۲۵
23-1

اصلاح لچکی میادین و رفوژها با جدول

۱۳۹۰/۰۲/۲۵
22-2

احداث میدان امام علی (ع)

۱۳۹۰/۰۲/۲۵
011 (2)

اجرای بیس و آسفالت معابر

۱۳۹۰/۰۲/۲۵
8614

اجرا و اصلاح پیاده رو با موزاییک

۱۳۹۰/۰۲/۲۵
7-2

لکه گیری و آسفالت

۱۳۹۰/۰۲/۲۵
16

خرید دال بتنی