پروژه های سال 88

۱۳۹۰/۱۲/۱۰
88521436

نصب تابلو ترافیکی سطح شهر

۱۳۹۰/۱۲/۱۰
8853236

تهیه و نصب بیلبورد

۱۳۹۰/۱۲/۱۰
8825369 (1)

نصب آبنمای سنگی میدان انقلاب

۱۳۹۰/۱۲/۱۰
88712536

تهیه و نصب پلاکهای ده رقمی کدپستی

۱۳۹۰/۱۲/۱۰
882145896 (1)

رنگ آمیزی ، نقاشی و طراحی در دیوارهای شهر

۱۳۹۰/۱۲/۱۰
885214563 (1)

رنگ آمیزی جداول سطح شهر

۱۳۹۰/۱۲/۱۰
5214369586

احداث زمین فوتبال و والیبال ساحلی

۱۳۹۰/۱۲/۱۰
882061

تهیه مخازن زباله مکانیزه شهر

۱۳۹۰/۱۲/۱۰
88742136 (2)

احداث پارک محله ای شهید بهشتی

۱۳۹۰/۱۲/۱۰
883214579 (1)

احداث زمین چمن ورزشگاه امام علی (ع)