پروژه های سال 89

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
8952147963 (3)

زیباسازی-رنگ آمیزی- و المان شهری

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
892012

خرید و نصب لوازم ورزشی

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
89201698

بهسازی روشنایی پارک ها و معابر سطح شهر الوند

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
8952146

بهسازی فضای سبز و پارک ها

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
89521463

احداث ساختمان آتش نشانی نصرت آباد-فاز دوم

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
89521463

خرید و تعمیرات ماشین آلات عمرانی

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
8974123 (2)

خرید علائم ترافیکی-خط کشی خیابانها و تابلوهای راهنما

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
895214

طرح کمک به اتوبوسرانی

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
89754213 (1)

ترمیم پیاده رو سازی سطح شهر با موزاییک و جالیز

۱۳۹۰/۱۲/۱۵
89203

جدولگذاری معابر نصرت آباد