تعرفه خدمات شهرداری در سال 1397

برای دریافت فایل هر کدام از تعرفه خدمات شهرداری الوند در سال 1397 رو دکمه مربوطه کلیک و دانلود نمایید.

 

تعرفه عوارض شهرداری الوند- سال 1397 تعرفه بهای خدمات و عوارض - سال 1397 تعرفه عوارض صنفی - سال 1397 ارزش معاملاتی سال 97 شهرداری الوند