تعرفه خدمات شهرداری در سال 1401

برای دریافت فایل تعرفه خدمات شهرداری الوند در سال 1401 روی لینک کلیک و دانلود نمایید.

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری الوند 1401