شهرداری الوند

آماده سازی محل برگزاری مسابقات

تلاش شبانه روزی نیروهای واحدهای مختلف شهرداری و شرکت شهر صنعتی البرز و دبیرخانه مرکزی مسابقات کشتی روز جهانی کودک برای آماده سازی هر چه بهتر محل برگزاری مسابقات و میزبانی شایسته از میهمانان حاضر در این رویداد.

آماده سازی محل برگزاری مسابقات