درباره شهرداری

شهرداری الوند

در تیر ماه 1360 برابر ماده یک قانون شهرداریها شهرداری الوند برابر حد نصاب های جمعیتی و بروز مسائل حاد شهری و به منظور تأمین تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی شهری و مدیریت زیر ساختهای شهری تأسیس می گردد .

شهرداری الوند از بدو تأسیس با بسیج کلیه امکانات خود قدمهای بسیار موثری در تأمین تأسیسات و تجهیزات شهری و رفاه حال شهروندان برداشته است بنحویکه بار عدم تأسیس و وجود نهادهای شهری دیگر از جمله بخشداری و فرمانداری را در سالهای گذشته به دوش داشته است در حال حاضر نیز با استقرار بخشداری و فرمانداری همچنان مساعدت و حمایت شهرداری مانند گذشته ادامه دارد . در مجموع می توان گفت هر چند تأسیس شهرداری الوند بسیار دیرتر از استقرار صنایع در جوار روستای الوند به عنوان هسته اولیه شهر الوند بوده است لیکن با برنامه ریزی و حرکت این شهرداری امروزه مدیریت و برنامه ریزی و آمایش مناطق مسکونی شهر صنعتی و صنایع شهر صنعتی البرز به عنوان اولین و بزرگترین شهر صنعتی کشور بر عهده شهرداری میباشد که نشان از طی دوره های طولانی رشد و شکوفایی و اقتدار شهرداری و عملکرد درخشان واحد های آن در گذشته بوده است .

ساختار تشکیلاتی شهرداری الوند :

همانطوریکه می دانیم ساختار تشکیلاتی بسیاری از شهرداریهای کشور قدیمی و ناکار آمد می باشد در این میان ساختار تشکیلاتی شهرداری الوند نیز به این صورت می باشد بطوریکه ساختار تشکیلاتی شهردار الوند بدون توجه به مشخصات منطقه ای و محلی تهیه گردیده و در یک نگاه کلی جای پست های کارشناسی فنی و تخصصی در بدنه شهرداری خالی بوده و هیچ تناسبی با وظایف و حجم گستردگی کارهای شهرداری در وضع موجود ندارد . در حال حاضر نیز شهرداری الوند برای پاسخگویی به نیازهای جدید نیروی انسانی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان با اخذ مجوز های موقت در مراجع ذیربط اقدام می نماید که مشکلات بسیاری برای شهرداری به دنبال داشته است . آنچه در ارتباط با اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری الوند گفتنی است این است که با توجه به اینکه طبقه بندی و اصلاح ساختار شهرداریهای کشور در دفتر تشکیلات و بهبود روشهای سازمان شهرداریهای کشور در قالب هفت الگو تدوین شده است لیکن به نظر می رسد الگوی تشکیلاتی شهر ها با جمعیت 90 تا 110 هزار نفر برای شهرداری الوند نیز مناسبتی با میزان درآمد مسائل و مشکلات شهری و فرهنگی و اجتماعی شهر و شهرداری نداشته باشد حتی ممکن است مشکلاتی نیز برای شهرداری بواسطه حذف بسیاری از پست های کارگری و خدماتی به دنبال خواهد داشت .

اسامی شهرداران

جعفر جوادی

028-32222442


در ابتدای دوره پنجم انتخابات شورای اسلامی شهر الوند در سال 1396 آقای جعفر جوادی به عنوان شهردار انتخاب شد
ارتباط با شهردار

1378 - 1382

علی زارعی نژاد

دارای تحصیلات کارشناسی


1386 - 1392

مهندس سعید آگشته

کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد شهرسازی


1393

علی یحیی پور

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری


1394-1396

یدالله لطفی

کارشناسی ارشد1366 - 1370

پرویز فتحی

دارای تحصیلات کارشناسی


1370 - 1371

محمد رضا ملیحی

دارای تحصیلات کارشناسی


1371 - 1377

علی قنبری الموتی

دارای تحصیلات کارشناسی


1377 - 1378

همت الله هادی زاده

دارای تحصیلات کارشناسی1360 - 4 ماه

بروجردی

دارای تحصیلات کارشناسی


1360 - 1362

علی نحوی

دارای تحصیلات کارشناسی


1362 - 1366

علیرضا شهلی

دارای تحصیلات کارشناسی


1382 - 1386

ابوالحسن شیرمحمدی

کارشناسی علوم اجتماعی