تعرفه خدمات شهرداری در سال 1402

برای دریافت فایل تعرفه خدمات شهرداری الوند در سال 1402 روی لینک کلیک و دانلود نمایید.

تعرفه عوارض و بهای خدمات 1402 شهرداری الوند