شهرداری الوند

انتشار سومین شماره از هفته نامه شنیداری آوای الوند

آوای الوند را می توان در فضاهای مجازی به همین آدرس دنبال کرد

آنچه دراین شماره خواهید شنید:

🎙گفتگوی ویژه با مهرداد نظری هنرمند نام آشنای الوندی

🎼ریمیکسی از ترانه خاطره انگیز بوی عیدی از فرهاد
و ترانه هایی از علی زندوکیلی و سینا شعبانخانی

🎭نمایش طنز

🎤گزارش مردمی درباره المان های شهری الوند

☎️ مطالبات مردم از سامانه ۱۳۷شهرداری

انتشار سومین شماره از هفته نامه شنیداری آوای الوند