شهرداری الوند

بیست و دومین دوره سابقات بین المللی کشتی روز جهانی کودک با حضور چهار کشور

بیست و دومین دوره سابقات بین المللی کشتی روز جهانی کودک با حضور چهار کشور ترکمنستان،قرقیزستان،ارمنستان و آذربایجان از صبح امروز در ورزشگاه یادگار امام(ره) شهر الوند آغاز شد

بیست و دومین دوره سابقات بین المللی کشتی روز جهانی کودک با حضور چهار کشور