شهرداری الوند

تشکیل جلسه کمیته بحران شهرداری الوند

به گزارش روابط عمومی شهرداری الوند جلسه کمیته بحران شهرداری به منظور بررسی شرایط پیش آمده و اتخاذ تصمیماتی به جهت پیشگیری از ابتلای شهروندان شریف الوند به کرونا ویروس تشکیل شد که مصوبات جلسه متعاقبا به استحضار مردم خواهد رسید.

تشکیل جلسه کمیته بحران شهرداری الوند