شهرداری الوند

دیدار دکتر روح الله احمدزاده کرمانی،شهردار الوند و رئیس ستاد برگزاری مسابقات کشتی

⭕دکتر روح الله احمدزاده کرمانی،شهردار الوند و رئیس ستاد برگزاری مسابقات کشتی روز جهانی کودک با هادی حسن نماینده عراقی اتحادیه جهانی کشتی در محل شهرداری الوند دیدار کردند و شرایط میزبانی و استقرار تیم های حاضر و همچنین نحوه برگزاری این مسابقات را مورد بررسی قرار دادند.

دیدار دکتر روح الله احمدزاده کرمانی،شهردار الوند و رئیس ستاد برگزاری مسابقات کشتی