شهرداری الوند

ضدعفونی و شست و شوی وسایل حمل و نقل عمومی

پس از اعلام مقامات رسمی مبنی بر تایید انتشار ویروس کرونا در استان قزوین، با تاکید دکتر احمدزاده کرمانی شهردار الوند و رئیس هیات مدیره شرکت شهر صنعتی البرز وسایل حمل و نقل عمومی شهرداری الوند از این پس توسط نیروهای سازمان مدیریت حمل و نقل این شهر به صورت روزانه شستشو و ضدعفونی می شوند

ضدعفونی و شست و شوی وسایل حمل و نقل عمومی