شهرداری الوند

عملیات ضدعفونی و گندزدایی نقاط پرتردد شهر الوند

عملیات ضدعفونی و گندزدایی نقاط پرتردد شهر الوند به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس و حفظ سلامتی شهروندان شریف الوند توسط مجموعه شهرداری به دستور دکتر احمدزاده کرمانی شهردار و رییس هیئت مدیره شرکت شهرصنعتی البرز

عملیات ضدعفونی و گندزدایی نقاط پرتردد شهر الوند