شهرداری الوند

مهم ترین توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از کرونا

با توجه به تهدید خطر ابتلا به کرونا ویروس در شهر الوند، به دستور دکتر احمدزاده کرمانی شهردار الوند بروشورهای آموزشی در این خصوص چاپ و منتشر شد که تحت عناوین مختلف در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

مهم ترین توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از کرونا