معرفی شرکت شهر صنعتی البرز

۱- تاریخچه فعالیت و وظایف شرکت :

شرکت در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۶ بنام شرکت شهرصنعتی البرز قزوین تاسیس و در تیرماه ۱۳۴۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۴۶ بمنظور ایجاد تمرکز در صنایع تولیدی حدود ۹۰۰ هکتار از اراضی معروف به مزرعه اریک واقع در ۱۴۰ کیلومتری شمال غربی تهران و ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی قزوین بمنظور احداث اولین شهرصنعتی ایران بنام شهرصنعتی البرز برگزیده شد. از مجموع ۹۰۰ هکتار اراضی شهرصنعتی البرز ۵۵۰ هکتار در قسمت شرقی به مناطق صنعتی و ۱۱۲ هکتار به مناطق تجاری اختصاص داده شده است ، ماقبی اراضی به معابر و تاسیسات عمومی تخصیص یافته است. این مجتمع سهم بالائی در افزایش تولید ناخالص ملی برعهده دارد و از طرفی با پرورش مهندسین زبده و نیروهای اجرائی قوی آزمون مناسبی جهت آزمایش توانائیها و کوره داغی جهت پرورش استعدادهای جوانان برومند این سرزمین بوده است. لذا ما خود را شرعا” و عرفا” در پیشگاه خدا و مردم عزیز مسئول می دانیم که با بهتریـــــن بهره وری از عهده این امانت ملی و الهی برآئیم و با فراهم آوردن بیش از پیش بستر تولید در آینده نزدیک با توجه به رقابتهای تنگاتنگ چهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. و خدمت رسانی به صنایع و کم کردن هزینه ها را وظیفه خویش بدانیم.

بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در مورخ ۱۵/۵/۱۳۴۹ نام شرکت شهرصنعتی البرز و در اجرای مفاد ماده ۲۸۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ به استناد مصوبــه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۱ نام شرکت از سهامی بــه سهامی خاص تغییر یافته است . سهام دار اصلی شرکت در سال قبل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بوده و در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند توسط شهرداری الوند خریداری گردیده است که در نهایت در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۲ رسما” به شهرداری الوند واگذار گردیده شد.

مطابق ماده ۲ قانون اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارتست از :

– الف ) خرید زمین و ایجاد تسهیلات لازم و درصورت لزوم سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنائی شهری در چارچوب قوانین و مقررات جاری شرکت جهت هرگونه خدمات عمومی ، شهری و اجتماعی دیگر و تقسیم زمین به قطعات کوچک و فروش آن به واحدهای صنعتی ، تولیدی ، مسکونی و غیره .
– ب ) مشارکت در سهام سایر شرکتها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتها ، لازم بذکر است شرکت شهرصنعتی البرز ۲۷% سهام انبارهای عمومی شهرصنعتی البرز ۲۶% سهام شرکت شهرصنعتی رشت و ۷۷% سهام شرکت شهرصنعتی کرمانشاه را نیز در تملک خود دارد.

۲- تفکیک سهامداران شرکت شهرصنعتی البرز

درصد سهام
ترکیب سهامداران شرکت
ردیف
53.29
شهرداری الوند
۱
17.63
سازمان گسترش و نوسازی صنایع
۲
13.72
بنیاد مستضعفان
۳
6.75
شرکت مادر تخصصی ساتکاب
۴
6.25
<>بانک تجارت
۵
1.69
بیمه دانا
۶
0.67
شرکت هریس
۷
۱۰۰%
جمع کل

۳- موقعیت جغرافیائی و راههای ارتباطی شهرصنعتی البرز :
در ۱۴۰ کیلومتری شمال غربی تهران و ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر قزوین
جاده ترانزیتی تهران – قزوین از فاصله ۵/۳ کیلومتری شمال شهر عبور می کند .
اتوبان تهران – قزوین از ۵ کیلومتری شمال شهر عبور می کند.
راه آهن تهران – تبریز از فاصله ۵/۳ کیلومتری شمال شهر و در مجاورت جاده ترانزینی عبور می نماید.
در آتیه نزدیک خط آهن اختصاصی شهرصنعتی البرز احداث خواهد شد.
دو راه ورودی و خروجی هرکدام به عرض ۴۵ متر جمعا” بعرض ۹۰ متر به جاده اصلی تهران – قزوین ارتباط دارد.

۴- واحدهای موجود در شرکت :
– واحد اداری ( کارگزینی – دبیرخانه – بایگانی – مسئول دفتر مدیریت عامل و خدمات اداری )
– واحد مالی ( انبار – مشترکین – انفورماتیک حسابداری – حسابداری )
– واحد فنی و مهندسی
– واحد طرح و برنامه
– واحد بهره برداری ( منابع و چاههای آب – موتوربانی )
– واحد خدمات ( آتش نشانی – ماشین آلات – فضای سبز – تعمیرات و نگهبانی )
– واحد تصفیه خانه
– واحد حقوقی