آگهی مزایده عمومی- واگذاری استخر و سونای مجموعه ورزشی امام علی(ع) شهرداری الوند

آگهی مزایده عمومی- واگذاری استخر و سونای مجموعه ورزشی امام علی(ع) شهرداری الوند

  • زمان شروع : 1394/02/27
  • زمان پایان : 1394/03/05
  • نوع : مزایده عمومی

Untitled