آگهی تجدید مزایده عمومی(ماشین آلات سبک، سنگین و ادوات/فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی)

آگهی تجدید مزایده عمومی(ماشین آلات سبک، سنگین و ادوات/فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی)

  • زمان شروع : 1397/11/01
  • زمان پایان : 1397/11/10
  • نوع : مزایده عمومی

New Doc ۲۰۱۹-۰۱-۲۴ ۱۳.۲۰.۳۸_1