آگهی تجدید مناقصه عمومی( اجاره ماشین آلات جهت کندن، بارگیری و حمل مخلوط / زیرسازی و جالیزکاری تکمیل پارک 20 هکتاری)

آگهی تجدید مناقصه عمومی( اجاره ماشین آلات جهت کندن، بارگیری و حمل مخلوط / زیرسازی و جالیزکاری تکمیل پارک 20 هکتاری)

  • زمان شروع : 1397/11/01
  • زمان پایان : 1397/11/10
  • نوع : تجدید مناقصه عمومی

New Doc ۲۰۱۹-۰۱-۲۱ ۱۱.۴۸.۴۹_1