آگهی مزایده عمومی (فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی/فروش اتاق جاروب خیابانی و اتاق جدول شویی دو طرفه)

آگهی مزایده عمومی (فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی/فروش اتاق جاروب خیابانی و اتاق جدول شویی دو طرفه)

  • زمان شروع : 1397/11/28
  • زمان پایان : 1397/12/07
  • نوع : مزایده عمومی

New Doc ۲۰۱۹-۰۲-۱۹ ۰۸.۱۹.۵۳