آگهی مزایده عمومی (ماشین آلات سبک، سنگین و ادوات/فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی)

آگهی مزایده عمومی (ماشین آلات سبک، سنگین و ادوات/فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی)

  • زمان شروع : 1397/09/21
  • زمان پایان : 1397/09/30
  • نوع : مزایده عمومی

20181211-122022_p1