آگهی مزایده عمومی : واگذاری املاک شهرداری

آگهی مزایده عمومی : واگذاری املاک شهرداری

  • زمان شروع : 21/03/1393
  • زمان پایان : 31/03/1393
  • نوع : مزایده عمومی یک مرحله ای
  • شماره : 602

شهرداری الوند در نظر دارد به استناد مجوز شماره 602 مورخ 1393/03/21 شورای اسلامی شهر الوند، املاک شهرداری را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی در روزنامه به مدت 10 روز به امور مالی شهرداری الوند مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی به نسبت بر عهده برندگان مزایده خواهد بود.

 

ردیف موارد مزایده ای مکان املاک نحوه انجام کار
1 آپارتمان مسکونی، ساختمان مسکونی ، زمین تجاری، زمین مسکونی ، مغازه ، غرفه تجاری شهر الوند مزایده عمومی

نشانی:استان قزوین،شهرستان البرز، شهرالوند، شهرداری الوند. تلفن تماس: 32238501 – 028 (امور قراردادها- داخلی 129 )