آگهی مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز را در 2 مجموعه مجزا (مجموعه الوند و مجموعه البرز )بمدت یکسال شمسی

آگهی مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز را در 2 مجموعه مجزا (مجموعه الوند و مجموعه البرز )بمدت یکسال شمسی

  • زمان شروع : 94/4/22
  • زمان پایان : 98/6/2
  • نوع : مناقصه عمومی

IMG_20190715_133759_416