آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(اجاره ماشین آلات، اجرای پروژه زیرسازی و GIS ممیزی املاک سطح شهر الوند)

آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(اجاره ماشین آلات، اجرای پروژه زیرسازی و GIS ممیزی املاک سطح شهر الوند)

  • زمان شروع : 1397/09/26
  • زمان پایان : 1397/10/05
  • نوع : مناقصه عمومی

20181216-100408_p1