آگهی مناقصه و تجدید مناقصه ی عمومی

آگهی مناقصه و تجدید مناقصه ی عمومی

  • زمان شروع : 1393/10/03
  • زمان پایان : 1393/10/12
  • نوع : آگهي مناقصه و تجدید مناقصه عمومي

آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی

            شهرداری الوند در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2621 مورخ 16/09/93 شورای اسلامی شهر الوند، واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر الوند و نصرت آباد در دو مجموعه مجزا از طریق مناقصه عمومی و مجوز شماره 2695 مورخ 08/09/93 شورای اسلامی شهر الوند، بیمه تکمیلی پرسنل و افراد تحت تکفل را از طریق تجدید مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی در روزنامه به مدت 10 روز به امور قراردادهای شهرداری الوند مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار(ریال)

نحوه انجام کار

1 واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر الوند(شهرصنعتی البرز ) و نصرت آباد ( مجموعه البرز) 5.000.000.000 مناقصه عمومی
2 واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر الوند ( مجموعه الوند ) 5.000.000.000 مناقصه عمومی
3 بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری الوند و افراد تحت تکفل تجدید مناقصه عمومی

 نشانی : استان قزوین ، شهرستان البرز ، شهر الوند ، شهرداری الوند. تلفن تماس: 32238501 – 028 (امور قراردادها- داخلی 129 )

 علی یحیی پور

شهردار الوند