تجدید آگهی مناقصه عمومی : انجام پروژه های عمرانی

تجدید آگهی مناقصه عمومی : انجام پروژه های عمرانی

  • زمان شروع : 16/02/1393
  • زمان پایان : 26/02/1393
  • نوع : مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • شماره : 94
  • مبلغ اعتبار : براساس جدول
  • مبلغ ضمانت : بر اساس جدول

شهرداری الوند در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 94 مورخ 93/02/16، 88 مورخ 93/02/16 و 97 مورخ 93/02/16 شورای اسلامی شهر الوند، انجام پروژه‏های عمرانی ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی در روزنامه به مدت 10 روز به امور مالی شهرداری الوند مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی به نسبت بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

ردیف عنوان پروژه مبلغ اعتبار(ریال) نحوه انجام کار
1 اجرای فاز 2 ساختمان اداری شهرداری الوند 30.000.000.000 تجدید مناقصه عمومی( براساس فهرست بهای ابنیه سال 93 )
2 تخریب و بازسازی جداول معابر سطح شهر الوند و نصرت آباد 5.000.000.000 تجدید مناقصه عمومی( براساس فهرست بهای راه و باند سال93 )
3 پیاده روسازی معابر شهر الوند و نصرت آباد 14.000.000.000 تجدید مناقصه عمومی( براساس فهرست بهای ابنیه سال 93 )

شانی:استان قزوین،شهرستان البرز، شهرالوند، شهرداری الوند. تلفن تماس: 32238501 – 028 (امور قراردادها- داخلی 129 )