مناقصه عمومی (حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه البرز و الوند)

مناقصه عمومی (حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه البرز و الوند)

  • زمان شروع : 1394/11/17
  • زمان پایان : 1394/11/26
  • نوع : مناقصه عمومی

مناقصه