آگهی تجدید مزایده عمومی: فروش املاک و خودروهای فرسوده سبک و سنگین

آگهی تجدید مزایده عمومی: فروش املاک و خودروهای فرسوده سبک و سنگین

  • زمان شروع : 1393/07/19
  • زمان پایان : 1393/07/28
  • نوع : تجدید مزایده ی عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی

            شهرداری الوند در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 602 مورخ 21/03/1393 ، 1130 مورخ 25/04/1393 و 1412 مورخ 20/05/1393 شورای اسلامی شهر الوند، فروش املاک و خودروهای فرسوده سبک و سنگین شهرداری الوند را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی در روزنامه به مدت 10 روز به امور قراردادهای شهرداری الوند مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مزایده خواهد بود.

 

ردیف

موارد مزایده ای

مکان املاک

نحوه انجام کار

1

فروش آپارتمان مسکونی ، ساختمان مسکونی ، زمین تجاری،زمین مسکونی ، مغازه ، غرفه تجاری

شهر الوند

تجدید مزایده عمومی

2

فروش خودروهای فرسوده سبک و سنگین

–          

تجدید مزایده عمومی

 نشانی : استان قزوین ، شهرستان البرز ، شهر الوند ، شهرداری الوند. تلفن تماس: 32238501 – 028 (امور قراردادها- داخلی 129 )

 علی یحیی پور

          شهردار الوند