آگهی مناقصه ی عمومی: اجرای پروژه ی روکش آسفالت معابر سطح شهر الوند

آگهی مناقصه ی عمومی: اجرای پروژه ی روکش آسفالت معابر سطح شهر الوند

  • زمان شروع : 1393/08/14
  • زمان پایان : 1393/08/23
  • نوع : مناقصه عمومی

public-bids-01