تجدید مزایده ی عمومی- املاک شهرداری

تجدید مزایده ی عمومی- املاک شهرداری

  • زمان شروع : 1394/07/18
  • زمان پایان : 1394/07/27
  • نوع : مزایده عمومی

gtttyytyt