گردشگری الکترونیک

مراکز گردشگری و خدماتی شهر الوند

شبکه بهداشت البرز 028-32222425 شهر الوند
بیمارستان دکتر رحیمیان 028-32229701 شهر الوند –میدان خرمشهر - جنب پارک معلم
درمانگاه شهرصنعتی البرز 028-32223092 شهر الوند – بلوار سهروردی – نرسیده به سه راه مدرسه
درمانگاه نصر 028-32229030 شهر الوند – میدان لاله
درمانگاه الوند (تامین اجتماعی ) 028-32225992 شهر الوند –میدان بسیج – بلوار معلم
درمانگاه شبانه روزی مهر 028-32228062 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره )
داروخانه البرز 028-32222407 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره )
داروخانه دکتر ژاله 028-32225393 شهر الوند –میدان جابربن حیان
داروخانه شکرگزار 028-32220253 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره )
داروخانه بهادران 028-32225040 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره )
آزمایشگاه آبان 028-32232355 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره )- جنب بانک تجارت
آزمایشگاه الوند ( پاتولوژی ) 028-32232823 شهر الوند – بازارچه طالقانی
رادیولوؤیو سونوگرافی شیوا 028-32232022 شهر الوند – میدان لاله – خیابان جمهوری
رادیولوژی درمانگاه معلم 028-32225992 شهر الوند – بلوار معلم – جنب پاسگاه
رادیولوژی درمانگاه مدرس 028-32222425 شهر الوند – خیابان شهید بهشتی – اول خیابان شهید حسنجانی
تجهیزات پزشکی اکبرزاده 028-32236050 شهر الوند – بازارچه طالقانی
پایگاه اورژانس الوند 028-32233883 شهر الوند
یادگار امام ( چند منظوره) 028-32229672 شهر الوند – بلوار معلم – جنب کتابخانه دهخدا
امام علی (ع)( چند منظوره) ( استخر ) 028-32229672 شهر الوند – کمربندی بویین زهرا – جنب پمپ بنزین
توحید (رزمی ) 09192883613 شهر الوند – بلوار سهروردی – زیرزمین حسینیه مشکین شهریها
اطلس (بیلیارد ) 028-32232456 شهر الوند – بلوار سهروردی – جنب دادگستری البرز
دلاوران (کونگ ) 028-12345678 شهر الوند – بلوار سهروردی – زیرزمین مسجد رسول اکرم
اکسیژن (بدنسازی ) 028-12345678 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره)– داخل کوچه 14
اتحاد البرز ( کاراته) 09123822990 شهر الوند – بلوار 22 بهمن – جنب ترمینال
مهرگان ( بدنسازی ) 09121816416 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره)- روبروی بانک صادرات
تک (ویژه بانوان) 028-32221269 شهر الوند – بلوار فارابی – روبروی مدرسه پیام
آپادانا (بیلیارد) 09123008552 شهر الوند – بلوار 22 بهمن – زیرزمین پاساژ آپادانا
کارگران ( چند منظوره ) 028-32225999 شهر الوند – بلوار سهروردی – جنب آموزشگاه فنی و حرفه ای
شهید مطهری (چند منظوره ) 028-32225548 شهر الوند – بلوار معلم – جنب هنرستان ایثار
بعثت ( چند منظوره ) 09192821855 شهر الوند – فاز یک – خیابان شهید محبی – روبروی هنرستان حنانه
ستره سیاه (بدنسازی ) 028-32224983 شهر الوند – بلوار سهروردی – روبروی پارک لاله
فروشگاه امکان 028-32223675 شهر الوند – خیابان جابربن حیان
تعاونی مصرف بسیجیان 028-32234362 شهر الوند – بلوار 22 بهمن
ملی (شعبه الوند) 028-12345678 شهر الوند – خیابان ده متری
ملی (شعبه 22 بهمن)2255 028-32229323 شهر الوند – میدان لاله
تجارت ( شعبه الوند )21010 028-32231422 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره )
رفاه 254 028-32225249 شهر صنعتی البرز
سپه ( شعبه الوند )1814 028-32224419 شهر الوند – خیابان 22 بهمن
صادرات ( شعبه الوند )3453 028-32223536 شهر صنعتی البرز – خیابان سهروردی
کشاورزی( شعبه البرز)27380 028-32225030 شهر الوند – بلوار 22 بهمن
مسکن 2929 028-32243091 شهر الوند – میدان لاله
ملت 028-32222555 شهر الوند – خیابان امام خمینی (ره ) 
ملت ( باجه شهرداری) 028-32222102 شهر الوند – میدان شهرداری
موسسه مالی اعتباری انصار( شعبه الوند )3914 028-32239386 شهر الوند – بلوار 22 بهمن
موسسه مالی اعتباری مهر ( شعبه البرز)2683 028-32220071 شهر الوند – بلوار سهروردی
اتحادیه مواد غذایی خبازان 028-32223675 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه مواد غذایی قصابان 028-32234362 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه مواد غذایی خواروبارفروشان 028-32234403 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه لوازم خانگی 028-32242249 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه طلافروشان 028-32242249 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه عکاسان 028-32234417 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه خرازان 028-32234406 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه الکترونیک و الکتروتکنیک 028-32242251 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه آرایشگران 028-32242270 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه پوشاک 028-32234405 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه املاک 028-32244455 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه آهن فروشان( ساختمان ) 028-32225050 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه لوازم یدکی 028-32242232 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
اتحادیه درودگران 028-32234405 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
استادکاران ساختمان 028-12345678 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
مجتمع امور صنفی البرز 028-32242240 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان
بازرسی اصناف البرز 028-32242244 شهر الوند – مجتمع تجاری پارسیان