صحن و سرایش حرم مرتضی است مسجد بالای سرش کربلاست آینه هایش همه الماسی است رنگ و لعاب حرم عباس است دهه کرامت گرامی باد