شهادت حضرت رقیه (ص) را به عموم شیفتگان عبداله و یارانش راتسلیت عرض می نماییم