میلاد باسعادت پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص)و رئیس مذهب شیعه ، حضرت امام جعفر صادق (ع )مبارک باد.