طراحی بازار ایرانی – اسلامی شهر الوند

شهرداری الوند در راستای ارتقاء کیفی فضاهای شهری در محدوده کالبدی میانه غربی شهر، با هماهنگی استانداری قزوین و اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام به برگزاری مسابقه آزاد ملی طراحی بازار ایرانی – اسلامی شهر الوند در دو مرحله براساس آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهر سازی نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر

پوستر فراخوان

توضیحات تکمیلی فراخوان

فایل مرتبط فراخوان

IMG_20170305_093617