طرح بازآفرینی مرکز شهر الوند

شهرداری الوند در راستای ارتقاء کیفی فضاهای شهری در محدوده کالبدی مرکز شهر، با هماهنگی استانداری قزوین و اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام به برگزاری مسابقه آزاد ملی طرح بازآفرینی مرکز شهر الوند (محله گل ها) در دو مرحله براساس آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهر سازی نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر

پوستر فراخوان

توضیحات تکمیلی فراخوان

فایل مرتبط فراخوان

پوستر فراخوان

پوستر فراخوان