گزارش عملکرد واحد نوسازی در سال 89

گزارش عملکرد واحد نوسازی در سال 89

1- تائید ممیزی و شناسایی املاک و مستغلات و مستحدثات 13 محله واقع در سطح شهر الوند و ناحیه شهری نصرت آباد

-2 برداشت میدانی و به هنگام سازی 29559 ملک و کسب و واحد آپارتمانی در 681 بلوک واقع در محدوده خدماتی سطح شهر الوند و ناحیه شهری نصرت آباد

-3 تائید شناسایی تعداد 18128 ملک واقع در محدوده خدماتی سطح شهر

-4 تائید شناسایی 4723 واحد های تجاری و کسب و بیشه

-5 تائید شناسایی 6719 تعداد واحد آپارتمانی

-6 تائید شناسایی 4613 املاک بایر و محصور

-7 ارسال 24946 اطلاعیه و ابلاغ عمومی متراز املاک به درب منازل

-8 تشکیل کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی رسیدگی به شکایات

-9 رسیدگی به 120 پرونده اعتراضی شهروندان در کمیسیون ماده 8 قانون نو سازی

-10 عملیات فیش گیری کلیه جهت املاک شناسایی شده به منظور اخذ عوارض سالیانه نو سازی در سال جاری

-11 رسیدگی به صورت وضعیت قطعی و نهایی شرکت پیمانکاری مارلیک کامپیوتر