امور املاک

امور املاک

  • تکمیل پرونده و تعیین نوبت برای توافقات.
  • تشکیل جلسه توافقات.
  • تنظیم صورتجلسه پرونده های مطرح شده در کمیسیون.
  • کارشناسی املاکی تملکی و املاک شهرداری.
  • نظارت بر املاک شهرداری به طور مستمر و ارایه گزارش به مقام مافوق.
  • مکاتبه با ادارات آب ، برق ، گاز برای جمع آوری انشعاب املاک تملکی شهرداری.
  • تنظیم مبایعه نامه املاک واگذار شده در مزایده.
  • تنظیم اجاره نامه برای دکه های سطح شهر و املاک شهرداری.
  • اسکن و تهیه رونوشت از پرونده املاک تملکی برای واحدهای شهرداری.
  • تشکیل پرونده برای املاک و انجام استعلامات لازم.