سیلی محکم مردم ایران با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس و تجدید پیمان با رهبر و آرمانهای انقلاب تا آزاد سازی قدس شریف (الوند روز قدس به روایت تصویر،فیلم)