اصلاحیه ی آگهی استخدام نیروهای آتش نشان

با توجه به نامه ی واصله از سوی استانداری قزوین آزمون استخدام کتبی تخصصی در مشاغل عملیاتی آتش نشان از تاریخ 1394/3/1 به تاریخ 1394/3/8 تغییر یافت.

ضمناً متقاضیان می توانند جهت ثبت نام در مشاغل مورد نیاز آتش نشانی از تاریخ 1394/2/8 به مدت 10 روز به سایت استانداری قزوین مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *الزامی