جلسه پیگیری روند احداث بیمارستان دولتی در الوند

معاون استاندارقزوین:

تکمیل ساختمان اهدائی شورا وشهرداری الوند به عنوان یک بیمارستان دولتی، جزو پروژه های الویت دارومهم استان است.

مهندس حبیبی معاون استاندارقزوین درجلسه بررسی روند احداث بیمارستان دولتی درالوند گفت: این بیمارستان یک پروژه ملی واستانی می باشد واعتبارات لازم برای تکمیل وتحویل آن به مردم فراهم شده است که باید دانشگاه علوم پزشکی با سرعت بیشتری کار احداث آنرا پیگیری کند.

دکتریوسفی معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین هم گفت: برای احداث این بیمارستان مبلغ 45 میلیاردتومان اعتبار پیش بینی شده وکارمطالعاتی وکارشناسی تغییرکاربری ساختمان به بیمارستان به اتمام رسیده است وعملیات اجرائی آن به زودی آغاز خواهدشد.

وی افزود: این بیمارستان در5 طبقه وبا یک زیرزمین احداث وبااحتساب تختهای ستاره دارآن، با160 تخت بیمارستانی به بهره برداری خواهد رسید.

معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی گفت: برای امسال از کل اعتبارات پیش بینی شده، 14میلیاردتومان توافق شده و3میلیاردتومان هم ازاین عدد توافق شده به حساب دانشگاه علوم پزشکی واریزشده است.

وی افزود: این بیمارستان دارای بخشهای اورژانس،آزمایشگاه، تصویربرداری،فیزیوتراپی،سی تی اسکن،رادیوگرافی وبخشهای زنان، مردان، کودکان، آی سی یو وسی سی یو خواهد بود.

مهندس لطفی شهردارالوند هم باتشکر ازهمکاری خوب اعضای شورای اسلامی این شهر به خاطراهدائی این ساختمان جهت بیمارستان گفت: شورای اسلامی الوند موافقت خود را برای توسعه این بیمارستان به عنوان یک بیمارستان جنرال ودرجه یک اعلام کرده است ودرصورت نیاززمین پارکینگ اتوبوسرانی هم که درکنار این مجموعه قرار دارد به این ساختمان الحاق خواهدشد.

مهندس عسگری فرماندار البرز هم گفت:ضمن تقدیرازشورای اسلامی وشهردارالوند برای اهداء وتغییرکاربری ساختمان شهرداری به بیمارستان گفت: این ساختمان  بین 10 تا11 میلیاردتومان ارزش ملکی دارد وانتظار مردم این است که هرچه زودترتکمیل وتحویل جامعه شود.

معاون استاندارقزوین:

تکمیل ساختمان اهدائی شورا وشهرداری الوند به عنوان یک بیمارستان دولتی، جزو پروژه های الویت دارومهم استان است.

مهندس حبیبی معاون استاندارقزوین درجلسه بررسی روند احداث بیمارستان دولتی درالوند گفت: این بیمارستان یک پروژه ملی واستانی می باشد واعتبارات لازم برای تکمیل وتحویل آن به مردم فراهم شده است که باید دانشگاه علوم پزشکی با سرعت بیشتری کار احداث آنرا پیگیری کند.

دکتریوسفی معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین هم گفت: برای احداث این بیمارستان مبلغ 45 میلیاردتومان اعتبار پیش بینی شده وکارمطالعاتی وکارشناسی تغییرکاربری ساختمان به بیمارستان به اتمام رسیده است وعملیات اجرائی آن به زودی آغاز خواهدشد.

وی افزود: این بیمارستان در5 طبقه وبا یک زیرزمین احداث وبااحتساب تختهای ستاره دارآن، با160 تخت بیمارستانی به بهره برداری خواهد رسید.

معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی گفت: برای امسال از کل اعتبارات پیش بینی شده، 14میلیاردتومان توافق شده و3میلیاردتومان هم ازاین عدد توافق شده به حساب دانشگاه علوم پزشکی واریزشده است.

وی افزود: این بیمارستان دارای بخشهای اورژانس،آزمایشگاه، تصویربرداری،فیزیوتراپی،سی تی اسکن،رادیوگرافی وبخشهای زنان، مردان، کودکان، آی سی یو وسی سی یو خواهد بود.

مهندس لطفی شهردارالوند هم باتشکر ازهمکاری خوب اعضای شورای اسلامی این شهر به خاطراهدائی این ساختمان جهت بیمارستان گفت: شورای اسلامی الوند موافقت خود را برای توسعه این بیمارستان به عنوان یک بیمارستان جنرال ودرجه یک اعلام کرده است ودرصورت نیاززمین پارکینگ اتوبوسرانی هم که درکنار این مجموعه قرار دارد به این ساختمان الحاق خواهدشد.

مهندس عسگری فرماندار البرز هم گفت:ضمن تقدیرازشورای اسلامی وشهردارالوند برای اهداء وتغییرکاربری ساختمان شهرداری به بیمارستان گفت: این ساختمان  بین 10 تا11 میلیاردتومان ارزش ملکی دارد وانتظار مردم این است که هرچه زودترتکمیل وتحویل جامعه شود.

????????????????????????????????????

DSC_0259

????????????????????????????????????

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی *الزامی