مدیرعامل شرکت شهر صنعتی البرز: راه نجات تولید ملی استفاده از کالای ایرانی است که فرهنگ آن باید در کشور نهادینه شود.

مدیرعامل شرکت شهر صنعتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی قزوین تأکید کرد: استفاده از کالای ایرانی ایجاد فرصت برای فرزندان کشور است.

امامی ضمن بیان مطلب مذکور گفت: راهنجاتتولیدملیاستفادهازکالایایرانیاستکهفرهنگآنبایددرکشورنهادینهشود ودر این امر نقش مسوولان ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت های صنعتگران در حوزه های تأمین زیرساخت، نقدینگی و سیاستگذاری است.

وی افزود: ثبات در سیاستگذاری به صنعتگر در هدف گذاری و برنامه ریزی کمک می کند و ادامه داد: در تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر همگان لازم است که بر اساس منویات مقام معظم رهبری عمل کنند که البته اقدامات خوبی هم از ناحیه دولت هم از ناحیه صنعتگران، مدیران و کارگران واحدهای صنعتی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرصنعتی همچنین تصریح کرد: شهر صنعتی البرز به جهت قدمت و دارا بودن نیروهای توانمند، توانسته است هم سطح اشتغال و هم سطح تولید خود را حفظ کند و درحال حاضر با ارایه خدمات و تأمین زیرساخت ها در سال تولید ملی، برنامه تولید خود را اجرا نماید و بر مشکلات و شرایط اقتصادی حاضر، فایق آید.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به مسایل و مشکلاتی که مجاورت شهر صنعتی با مسکونی دارد لیکن فرصت هایی نیز فراهم کرده است که یکی از آنها اشتغال زایی است که در حال حاضر از صنایع دهگانه، شامل صنایع غذایی، نساجی، خودرو، کانی های غیر فلزی، فلزی و … نمونه هایی در شهر صنعتی البرز مشغول فعالیت هستند که از نظر تنوع صنایع، ترکیب خوبی وجود دارد.

امامی افزود: در بحث پروژه های شهری و جانمایی آنها و همچنین اسکان مردم شاغل در شهر صنعتی اقداماتی توسط مدیریت شهری انجام گرفته است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی *الزامی