۱۳۹۸

آب باران به ایستگاه الوند رسید(رودخانه یالیان)شهروندان هوشیار باشند

بارندگی های پیاپی در  الوند و استان، جاری شدن سیل در رودخانه فصلی یالیان طاهرخانی سرپرست شهرداری الونددر ساعت 17روز 11فروردین از سطح شهر ضمن خدا […]

آماده باش کامل شهرداری الوند برای مواجه با سیل احتمالی

بازدید طاهرخانی سرپرست شهرداری الوند از نقاط حادثه خیز شهر الوند و رودخانه یالیان، در پی تشکیل جلسه ستاد بحران شهرستان البرز :طاهرخانی سرپرست شهرداری الوندبه […]

آمادباش شهرداری الوند برای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه

‍ ‍ با دستور طاهرخانی سرپرست شهرداری الوند:معاونت خدمات شهر ی در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند.‍. در جلسه ای که با حضور مهندس مهتاب […]

پیام نوروزی طاهرخانی سرپرست شهرداری الوند و سرکار خانم مهندس بهرامی رئیس شورای شهر الوند (کلیپ)

09:52:10