۱۳۹۰

آگشته شهردار الوند ؛ کلنگ احداث ساختمان راهور به زمین شهر

فصیحی رامندی فرماندار البرز در بخشی از سخنان خود به اجرای این پروژه توسط شهردارری الوند در مدت کمتر از یکسال اشاره کرد و گفت : […]

المان لاله

شهر الوند پس از تاسیس شهرداری در سال 1361 و تصویب طرح هادی حالت گسترشی و شهری به خود گرفت و با احداث معابر و اجرای […]

المان تسبیحات

میدان شهید درویشی