مناقصات و مزایدات

آگهی مناقصه عمومی (خرید و نصب کفپوش جهت ایمنی بازیگاههای سطح شهر)(بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری الوند)

آگهی مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز را در 2 مجموعه مجزا (مجموعه الوند و مجموعه البرز )بمدت یکسال شمسی

آگهی تجدید مزایده عمومی (فروش املاک مسکونی،تجاری و تجاری مسکونی

آگهی مزایده عمومی فروش زمین جهت احداث چمن مصنوعی

آگهی مزایده عمومی (فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی/فروش اتاق جاروب خیابانی و اتاق جدول شویی دو طرفه)

آگهی تجدید مزایده عمومی(ماشین آلات سبک، سنگین و ادوات/فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی)

آگهی تجدید مناقصه عمومی( اجاره ماشین آلات جهت کندن، بارگیری و حمل مخلوط / زیرسازی و جالیزکاری تکمیل پارک 20 هکتاری)

آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(اجاره ماشین آلات، اجرای پروژه زیرسازی و GIS ممیزی املاک سطح شهر الوند)