مناقصات و مزایدات

Alvand1

آگهی مزایده عمومی مجموعه چند منظوره ورزشی یادگار امام(ره) – نوبت اول

Alvand1

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول) اصلاح و بازسازی پیاده رو و خرید نیوجرسی

Alvand1

آگهی تجدید مناقصه عمومی ( رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر الوند)

Alvand1

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)

Alvand1

آگهی تجدید مناقصه عمومی(رفت و روب و جمع آوری زباله)

Alvand1

مناقصه عمومی- رفت و روب شهر الوند و ناحیه شهری نصرت آباد

Alvand1

آگهی تجدید مناقصه عمومی (احداث کتابخانه ناحیه شهری نصرت آباد)

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (آپارتمان مسکونی، ساختمان مسکونی، زمین تجاری و …)