پروژه های سال 91

۱۳۹۱/۰۹/۰۲
213

بهسازی پارک لاله

۱۳۹۱/۰۹/۰۲
119

احداث پارک صلحا

۱۳۹۱/۰۹/۰۲
201

سنگنوردی

۱۳۹۱/۰۹/۰۲
173

دکوراسیون داخلی تالار شهر

۱۳۹۱/۰۹/۰۲
161

اصلاح هندسی بهسازی جاده بویین زهرا

۱۳۹۱/۰۹/۰۲
15

ساختمان فرهنگی مذهبی امام خمینی

۱۳۹۱/۰۹/۰۲
183

ژیمناستیک

۱۳۹۱/۰۹/۰۲
141

زیباسازی

۱۳۹۱/۰۹/۰۲
12

بهسازی کوچه غفاری و چمران

۱۳۹۱/۰۹/۰۲
11

سوله ورزشی امام علی (ع)